Kegiatan Pembiasaan Religi SMP NEGERI 19 BANDUNG

Kegiatan Pembiasaan religi, Kamis 16 desember 2021 guna membangun karakter peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa, dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah SMPN 19 Bandung secara bersesi. Sesi 1 kelas 7 jam 07.00 s.d. 08.30, Sesi 2, kelas 8 jam 08.45 s.d. 10.15, sesi 3 kelas 9 jam 10.30.
S.d. 12.00