Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMPN 19 Bandung, Tgl 22-23 Oktober 2021.

Dokumentasi kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMPN 19 Bandung, Tgl 22-23 Oktober 2021.